Communicatieve vaardigheden

De lessen binnen deze eenheid bestaan o.a. uit communicatieve opdrachten rond verschillende thema’s. Doel is de kennis en het gebruik van de eigen communicatieve vaardigheden te bevorderen.
Ook meer complexe situaties komen hierbij aan bod. Binnen oefensituaties leer je uitdrukking geven aan wat er binnen in je leeft. Ook het effect hiervan op de andere mogen we niet uit het oog verliezen. M.a.w. je bewust worden van wat ‘binnen’ en ‘buiten’ leeft en daar ook uitdrukking aan kunnen geven op een duidelijke, heldere wijze.
Dit alles zou moeten leiden tot een kritischer bewustzijn met betrekking tot de manier waarop jijzelf met anderen in interactie treedt en tot de ontwikkeling van een meer effectieve communicatiestijl.