Onderhoud fietsen

In deze module leer je fietsen en aanverwanten (rolstoel, gocart, aanhangwagentje,...) volgens constructeursvoorschriften volledig onderhouden. Fietsen en aanverwanten worden daarbij voorbereid, gesmeerd, gedemonteerd, gecontroleerd, afgesteld en getest.