Werkplekleren REI

De competenties van deze module worden ingeoefend in een realistische werkomgeving. Je kan ervaren hoe het er concreet aan toe gaat op een werkplek en op die manier kan je je een duidelijk beeld vormen hoe het is om als installateur te werken. Je realiseert ruwbouwactiviteiten zoals het maken van sleuven, holtes en het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het veilig kunnen werken is een absolute prioriteit in deze module.