Aarding, tellerkast en verdeelbord

In deze module komt het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie, verdeelbord, aansluit- en tellerkast in residentiële installaties aan bod. Je leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de vigerende regelgeving, tellerkast, aardinginstallatie en verdeelbord voor residentieel gebruik te installeren. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht. Tot slot leer je ook een volledig elektrisch dossier (situatieschema, eendraadschema,…) samenstellen.