Afstandsschakelingen

In deze module worden de afstandsschakelingen (impulsschakelaars, trappenhuisautomaten,…) en de modulaire schakelapparatuur voor verlichting en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties praktisch aangeleerd. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. Je leert zelfstandig en volgens goed vakmanschap afstandsschakelingen uitwerken en uitvoeren. Schema's lezen en analyseren worden aangeleerd.