Elektriciteit voor huisinstallaties

Elektriciteit

Doel

Je bent in staat om de elektrische installatie aan te leggen in je eigen nieuwbouw of je bestaande installatie te renoveren volgens het algemeen reglement van elektrische installaties (AREI). Je kan het waar maken in een elektriciteitsinstallatiebedrijf. Je kan het beroep als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep uitoefenen.

Inhoud

Deze praktijkgerichte opleiding brengt je zowel theoretisch als praktisch op de hoogte van de aanleg van een elektrische installatie in een woning. Je leert je installatie zelf ontwerpen, van het leren tekenen van de wettelijke schema’s tot het uitvoeren van de meest uiteenlopende soorten lichtschakelingen, stopcontactenkringen, kableren van de zekeringkast enz. Je kan de praktische uitvoering in een nieuwbouw- en renovatiewoning aan en je leert een dossier opstellen dat nodig is om een installatie te laten keuren. Er is uitgebreide aandacht voor de basistechnieken, maar ook comfortschakelingen komen aan bod.

Studiegetuigschrift

Bij het slagen in al de modules van deze opleiding ontvang je een certificaat van residentieel elektrotechnisch installateur dat door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Toelatingsvoorwaarden

Cursisten moeten minimum 16 jaar oud zijn.

Duur

De opleiding is een modulaire opleiding en wordt gegeven op 1 of 2 avonden/week. Raadpleeg het lessenrooster voor meer informatie.

Indien je reeds een vooropleiding of beroepservaring genoten hebt in de elektriciteitssector, kan je een vrijstelling bekomen voor één of meer modules.

 

Structuurschema

structuurschema REI