Kostprijs Opvoeder/begeleider

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.5 per lestijd met een maximum van € 300 per semester per opleiding.  
Het cursusgeld en grondstoffen bedraagt € 0,15 per lestijd.


Als cursist kan je samen met de trajectcoördinator een individueel traject uitstippelen.  Je bepaalt samen welke modules je volgt per semester.  Op die manier kan je zelf mee bepalen op welk tempo je de opleiding volgt.
De totale opleiding JGZ bedraagt 1560 lestijden.

Betaling met opleidingscheques is onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor werknemers. Zo betaal je aanzienlijk minder.
Je kan opleidingscheques bestellen via de website van VDAB: www.vdab.be/opleidingscheques

Financiële voordelen:

Kinderbijslag blijft mogelijk (-25 jaar).
In bepaalde gevallen kan je een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld bekomen mits het voorleggen van een attest (zie hieronder).

Voorwaarden voor een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

(je betaalt dan enkel het cursusgeld):

 • op het moment van inschrijving een leefloon verwerven of ten laste zijn van iemand die een leefloon verwerft;
 • op het moment van inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering;
 • niet-werkend, verplicht ingeschreven werkzoekend zijn én op het moment van inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
 • … (voor de volledige lijst wend je je best tot het secretariaat).

Voorwaarden voor een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld
(je betaalt € 0,30 per lesuur + het cursusgeld):

 • op het moment van inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste zijn van iemand in deze categorieën);
 • in het bezit zijn van een van de volgende attesten of ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  a)een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  b)een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  c)een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • … (voor de volledige lijst wend je je best tot het secretariaat).
BijlageGrootte
PDF icon PRIJSOPBOUW OPVOEDER_BEGELEIDER.pdf296.8 KB