Inhoud van de modules

Hoeklassen A & B

In deze modules streeft men naar de handvaardigheid om kwalitatief hoeknaadverbindingen te realiseren. Na deze modules ben je in staat plaat-plaat- en buis-plaatverbindingen uit te voeren. Je leert ook maatregelen nemen en instellingen aan het lastoestel uitvoeren om lasfouten en vervorming van het materiaal te voorkomen. De nadruk ligt op permanente aandacht voor veiligheid.

Plaatlassen A, B & C

In deze modules streeft men naar een verder doorgedreven vaardigheid in lassen. Deze modules leiden je tot lasser van plaatverbindingen. Jij kan zelfstandig opdrachten uitvoeren en daarbij beslissingen nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen. De nadruk ligt op permanente aandacht voor veiligheid.

Buislassen A, B & C

Deze modules leiden je tot specialist in het lassen.

Wie met vrucht deze modules afrondt, moet in staat zijn elke lasopdracht tot een goed einde te brengen. Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waar men hoge eisen stelt aan kwaliteit of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.