Opleiding hulpkelner

Onthaal en omgang met gasten

De nadruk ligt op:

 • het verwelkomen en het begeleiden van gasten;
 • het opdienen van gerechten en dranken;
 • het afruimen van de tafels;
 • het behandelen van klachten.

Instapvereiste

Geen instapvereiste

Interactie zaal/keuken

De nadruk ligt op:

 • het klaarzetten van de zaal en het dienstmaterieel;
 • het lezen, het aankondigen en het doorgeven van een bestelbon;
 • het afhalen van gerechten uit de keuken;
 • het toepassen van draagtechnieken.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiigheid en hygiëne.

Instapvereiste

Geen instapvereiste

Zaalvoorbereiding en bediening van gasten

De nadruk ligt op:

 • het opnemen van bestellingen;
 • het bedienen van gasten;
 • het voorbereiden van zaalversnijdingen en -bereidingen.

Instapvereiste

De cursist dient de basiscompetenties te bezitten van de modules:

 • Interactie zaal/keuken;
 • Onthaal en omgang met gasten.

Zaalversnijdingen en -bereidingen

De nadruk ligt op:

 • het opnemen van bestellingen;
 • het bedienen van gasten;
 • het uitvoeren van zaalversnijdingen en -bereidingen.

Instapvereiste

Er is geen instapvereiste.

Drankenkennis, bar en cocktails

De nadruk ligt op:

 • het tappen en schenken van bieren;
 • het schenken en het serveren van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
 • het klaarmaken, het schenken en het serveren van warme dranken.

Instapvereiste

Er is geen instapvereiste.