Veel gestelde vragen

Welke modules uit het structuurschema moet ik volgen?

De 2 opstapmodules gelden enkel voor de cursisten die nog geen diploma secundair onderwijs hebben.

Deze modules worden op dit ogenblik nog niet in ons centrum aangeboden.

De overige 10 modules kan je volgen zoals het je past. Hou wel rekening met de pijlenstructuur in de E-component.

Daarom raden wij je aan om zeker met de E1-module (Didactische Competentie Algemeen) te starten. Anders verleng je de duur met een semester.

Tussen de vakken van de overige componenten is er geen pijlenstructuur.

Dat houdt in dat B1 niet voor B2 komt. Je kan dus gerust B2 volgen zonder B1 gevolgd te hebben.

Hetzelfde geldt voor C1, C3 en C4. Ook hier is er geen pijlenstructuur en dus ook geen volgorde.

Hoe komt het dat C2 en E2 niet vermeld worden?

Deze modules bestaan niet meer. Je hoeft er dus geen rekening mee te houden.

Hoe lang duurt de opleiding?

In principe heb je minstens 3 semesters nodig om het volledige traject te doorlopen. Er geldt een maximum van 8 semesters. Deze semesters hoeven niet aaneensluitend te zijn. Indien je een LIO-cursist bent, kan je de opleiding volgen in minimum 2 semesters. 

Wie is een LIO-cursist?

Je bent een LIO-cursist van zodra je het LIO-contract ondertekend hebt. Dit contract wordt afgesloten tussen jezelf, de school waar je werkt en het CVO. Binnen het kader van werkplekleren is het een formule om de opleiding in minimum 2semesters te voltooien. De voorwaarde is dat je minstens een 60 %-lesopdracht hebt. 

Kan ik vrijstellingen krijgen voor bepaalde modules?

Elk centrum beslist autonoom of je op basis van EVC’s/EVK’s een vrijstelling kan bekomen voor een bepaalde module. Deze vrijstellingen zijn niet overdraagbaar naar een ander centrum. Indien je graag wil weten welke vrijstellingen jij kan krijgen, kan je contact nemen met de directie. 

Is deze opleiding een puur theoretische opleiding?

De volledige SLO-opleiding behelst 60 studiepunten: 30 studiepunten theorie en 30 studiepunten praktijk. De verdeling tussen theorie en praktijk verschilt per module. De betrokken docent van elke module kan je hier meer informatie over geven.

Welke vakken mag ik geven?

Op de site van Onderwijs Vlaanderen kan je te weten komen voor welke vakken je onderwijsbevoegdheid hebt. Ook de betreffende weddenschaal wordt vermeld, zodat je meteen weet hoeveel je zal verdienen.

Hou er rekening mee dat dit diploma je onderwijsbevoegdheid geeft voor secundair onderwijs. Het geeft je geen onderwijsbevoegdheid voor kleuter- en lager onderwijs.

Ik werk fulltime. Is deze opleiding dan haalbaar voor mij?

Je gaat voor een pedagogisch diploma. Vanzelfsprekend vergt het wel wat inspanningen en overleg om deze opleiding te combineren met je gezinssituatie en/of werksituatie.

Anderzijds hebben al talloze cursisten dit voor jou ook kunnen realiseren. Met de juiste ingesteldheid en de nodige planning kan je de opleiding zeker tot een goed einde brengen. 

Kan ik met opleidingscheques betalen?

Ook voor de Specifieke Lerarenopleiding kan je betalen met opleidingscheques. Op die manier betaal je slechts de helft van het inschrijvingsgeld. De betaling gebeurt per gevolgde module per semester. Op die manier wordt de betaling van de opleiding over 3 à 4 semesters gespreid.

Kan ik educatief verlof krijgen?

Meer informatie over educatief verlof kan je krijgen op het secretariaat of via www.meta.fgov.be