Retouches

De opleiding Retouches betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van aanpas en retouches.
De opleiding Retouches bestaat uit 4 modules : “Basis naaien”, “Aanpastechnieken”, “Hersteltechnieken” en “Retouchetechnieken”. Deze modules zijn afzonderlijk te volgen.

Na het beëindigen van deze opleiding kan je:
- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen
- realisatietechnieken vakkundig toepassen
- diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen