2A Maatschappij en Welzijn

Dit is jouw keuze als je vooral geïnteresseerd bent in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop menselijke relaties werken. Je observeert en analyseert het gedrag van mensen in verschillende situaties. Communicatie neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Je leert ook hoe verschillende disciplines zoals wetenschappen en psychologie naar de mens en de samenleving kijken. Je hebt dus oog voor wat er in de wereld of in andere culturen gebeurt.

Voor jou persoonlijk focussen we dan weer op het belang van een gezonde levensstijl. Welke adviezen geven wetenschappers over voeding, beweging en welbevinden?

Je gaat niet enkel in theorie leren over de maatschappij. We willen ook jouw sociaal engagement ontwikkelen. Samen met je klas werk je een klein sociaal project uit. Zo word je zelf ook sociaal vaardiger.

2020-2021

2A Maatschappij & Welzijn

MODERNE TALEN
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
MENSWETENSCHAPPEN
geschiedenis 2
LEVENSBESCHOUWING
godsdienst 2
ARTISTIEKE VORMING
muziek 1
beeld 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
wiskunde 4
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 1
STEM (techniek) 2
maatschappij & welzijn 5
Keuzegedeelte 2