2A Klassieke Talen

Het onderzoek van de Romeinse taal en cultuur staat centraal tijdens deze uren. Je leest en interpreteert Latijnse teksten waarbij je taalgevoel en je taalkennis wordt aangescherpt, je leert over de Romeinse cultuur, kunst en maatschappij en je legt linken met onze huidige culturen.

Je bouwt verder op je opgedane kennis uit het eerste jaar.

2020-2021

2A Klassieke Talen

MODERNE TALEN
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
MENSWETENSCHAPPEN
geschiedenis 2
LEVENSBESCHOUWING
godsdienst 2
ARTISTIEKE VORMING
muziek 1
beeld 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
wiskunde 4
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 1
STEM (techniek) 2
Latijn 5
Keuzegedeelte 2