Jans Willy
  • Algemeen directeur
Lammens Els
  • Pedagogisch directeur eerste graad
Vanhoof Theo
  • Pedagogisch directeur tweede en derde graad
Houben Philippe
  • Directeur centrum voor volwassenenonderwijs
De Ridder Karolien
  • Adjunct-directeur centrum voor volwassenenonderwijs
Verluyten Peter
  • Pedagogisch directeur Centrum voor Volwassenenonderwijs
  • IKZ-co√∂rdinator (Interne Kwaliteitszorg)