Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Vrij CLB Leuven
Karel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
016 28 24 00
info@vclbleuven.be

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen door naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-ankers voor onze school zijn Tine Tisaun (1e en 2e graad) en Niki Paeps (3e graad).

Naast de ankerfiguren maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen over gezondheid. Alexandra Seghers is de CLB-arts voor onze school en Conchita Real Adorna is de paramedisch werker.

CLB-medewerkers

  • Veronique Muyshondt

    Veronique Muyshondt

    • Ankerfiguur CLB eerste en tweede graad

  • Niki Paeps

    Niki Paeps

    • Ankerfiguur CLB derde graad