Wetenschap en technologie

Leerstoornissen

Onze school wil leerlingen met leerstoornissen optimale ontwikkelingskansen bieden. Zo kunnen leerkrachten steeds beschikken over informatie over de leerproblemen via het elektronisch leerlingendossier. Voor de eerste graad is er in de derde schoolweek ook een werkvergadering voor de ouders van leerlingen met leerproblemen om samen met de school en het CLB een begeleidingsplan op te stellen.

Leerlingenbegeleiding en CLB

Leerlingenbegeleiding

In samenwerking met de school en de ouders wil de leerlingenbegeleiding bijdragen aan een optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De leerlingengbegeleiders volgen de leerling(e) via de klassenraad en houden contact met leerkrachten en directie. Ze verstrekken daarnaast ook informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid en leer- en opvoedingsmogelijkheden.

GON-begeleiding

De GON-begeleiders die leerlingen met een handicap of leer- en opvoedingsmoeilijkheden (autisme) begeleiden, kunnen steeds de klassentitularis bereiken ofwel op school ofwel via e-mail.

Regelmatig komen de GON-begeleiders samen met de leerlingenbegeleiders, het CLB en de klassentitularis om de evolutie en/of eventuele problemen te bespreken.

De klassentitularis verwittigt de betrokken leerkrachten wanneer de verslagen in het leerlingendossier worden geplaatst en geeft feedback op de klassenraden.

Begeleiding

Leerlingen besteden een groot deel van hun tijd aan school en huiswerk.
 
Het is een hoofdtaak van de school om de leerlingen daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom besteden we ruime aandacht aan de leerresultaten van onze leerlingen en bieden hen daarbij alle steun door middel van onder andere inhaallessen, "leren leren" en studietips.
 

Geschiedenis

De geschiedenis van onze school start in 1889. Toen startte de gilde van Ambachten en Neringen, onder de bezielende leiding van minister en professor Joris Helleputte, met een avondschool in het Sint-Franciscushof, een oud kloosterpand in de minderbroederstraat. Joris Helleputte was niet alleen de oprichter van onze school, maar o.a. ook medestichter van de boerenbond (1890) en de Belgische Volksbond (1891).

Ligging en bereikbaarheid

Vrij Technisch Instituut Leuven
Dekenstraat 3
3000 Leuven

Het Vrij Technisch Instituut Leuven is gelegen aan de kruising van de Dekenstraat en de Brabançonnestraat in de stad Leuven, dicht bij de ring.

De school is makkelijk te bereiken met de bus (er is een stopplaats op 1 minuut wandelen van de school). Ook het station van Leuven ligt op wandelafstand.

Eerste leerjaar A

Heb je een brede interesse voor alles wat met wetenschap en techniek te maken heeft? Of wil je in de voetsporen treden van beroemde chef-koks? Dan ben je bij het VTI Leuven aan het juiste adres!

In het eerste leerjaar A zijn 27 lesuren voor iedereen dezelfde. Daarbovenop mag elke school 5 lesuren zelf invullen. Het VTI Leuven heeft gekozen om voor alle leerlingen een klasuur (leren leren en sociale vaardigheden) en een extra lesuur wiskunde aan te bieden. De drie overblijvende uren worden ingevuld met een uitdagende kennismaking met STEM en/of hotel-voeding.

Pagina's

Abonneren op RSS - Wetenschap en technologie