Derde graad

Socio-emotionele begeleiding

Wij streven voortdurend om van het VTI leuven een aangename school te maken, waarbij er een goede relatie bestaat tussen leerlingen en personeel. Het welbevinden van de leerlingen is voor ons essentieel en draagt bij tot betere leerresultaten.

Heb je familiale problemen of je hebt nood aan een goede babbel. Je wordt gepest, je zit in de knoop met jezelf of je hebt het emotioneel moeilijk, dan kan je steeds terecht bij de cel leerlingenbegeleiding of bij het CLB.

Leerstoornissen

Onze school wil leerlingen met leerstoornissen optimale ontwikkelingskansen bieden. Zo kunnen leerkrachten steeds beschikken over informatie over de leerproblemen via het elektronisch leerlingendossier. Voor de eerste graad is er in de derde schoolweek ook een werkvergadering voor de ouders van leerlingen met leerproblemen om samen met de school en het CLB een begeleidingsplan op te stellen.

Leerlingenbegeleiding en CLB

Leerlingenbegeleiding

In samenwerking met de school en de ouders wil de leerlingenbegeleiding bijdragen aan een optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De leerlingengbegeleiders volgen de leerling(e) via de klassenraad en houden contact met leerkrachten en directie. Ze verstrekken daarnaast ook informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid en leer- en opvoedingsmogelijkheden.

GON-begeleiding

De GON-begeleiders die leerlingen met een handicap of leer- en opvoedingsmoeilijkheden (autisme) begeleiden, kunnen steeds de klassentitularis bereiken ofwel op school ofwel via e-mail.

Regelmatig komen de GON-begeleiders samen met de leerlingenbegeleiders, het CLB en de klassentitularis om de evolutie en/of eventuele problemen te bespreken.

De klassentitularis verwittigt de betrokken leerkrachten wanneer de verslagen in het leerlingendossier worden geplaatst en geeft feedback op de klassenraden.

Begeleiding

Leerlingen besteden een groot deel van hun tijd aan school en huiswerk.
 
Het is een hoofdtaak van de school om de leerlingen daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom besteden we ruime aandacht aan de leerresultaten van onze leerlingen en bieden hen daarbij alle steun door middel van onder andere inhaallessen, "leren leren" en studietips.
 

Geschiedenis

De geschiedenis van onze school start in 1889. Toen startte de gilde van Ambachten en Neringen, onder de bezielende leiding van minister en professor Joris Helleputte, met een avondschool in het Sint-Franciscushof, een oud kloosterpand in de minderbroederstraat. Joris Helleputte was niet alleen de oprichter van onze school, maar o.a. ook medestichter van de boerenbond (1890) en de Belgische Volksbond (1891).

Ligging en bereikbaarheid

Vrij Technisch Instituut Leuven
Dekenstraat 3
3000 Leuven

Het Vrij Technisch Instituut Leuven is gelegen aan de kruising van de Dekenstraat en de Brabançonnestraat in de stad Leuven, dicht bij de ring.

De school is makkelijk te bereiken met de bus (er is een stopplaats op 1 minuut wandelen van de school). Ook het station van Leuven ligt op wandelafstand.

Beleidsvisie

Het Vrij Technisch Instituut is een katholieke onderwijsinstelling.
Wij benaderen elke leerling, elke cursist, elke medewerker, elke partner, als een unieke en waardevolle persoon.
Wij bieden elkeen kansen tot maximale zelfontplooiing, vertrekkend van ieders intrinsieke aanleg en capaciteiten.
Wij hebben zorgzame aandacht voor elkeen, in het bijzonder voor diegene in een probleemsituatie.
Wij werken toekomstgericht vanuit een dynamiek van bestendige evolutie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Derde graad