Inhoud van de module

De cursist kan

Een begeleiding uitvoeren:

 • de taak van een ceremoniemeester schetsen
 • de nodige deontologie aan de dag leggen
 • communicatievaardigheden gebruiken
 • een opdracht binnen de reglementering kaderen
 • een opdracht binnen de opdracht van een opdrachtgever kaderen
 • een planning uitvoeren
 • kledij en bijhorigheden voor een opdracht dragen
 • voorrangsregels toepassen
 • de feestdagen noemen
 • de Belgische protocollaire voorschriften toepassen
 • rangorden toepassen
 • eretekens, vlaggen, bloemen en nationale hymnen toepassen

 

Een plechtigheid begeleiden:

 • een huwelijk begeleiden
 • een jubileum begeleiden
 • een uitvaart begeleiden

 

Diensten in een restaurant begeleiden:

 • een tafelschikking toepassen
 • tafeletiquette toepassen
 • een banketdienst begeleiden
 • een receptie begeleiden
 • een vergadering begeleiden
 • een buffet begeleiden
 • een tuinfeest begeleiden